เมนูหลัก

บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงาน

วันที่ 29 ก.ย. 63 หมวดหมู่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงาน.docx1.67 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

0.01s. 0.50MB