เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลงบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

วันที่ 23 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ รายงาน/สรุปผลงบประมาณ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน.pdf1.03 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลงบประมาณ

0.01s. 0.50MB