คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 71 คน

เยี่ยมชม 9,193 คน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ก.ย. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563 แชร์  
30 ก.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กันยายน 2563 แชร์  
31 ส.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม 2563 แชร์  
31 ก.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
6 ก.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
30 มิ.ย. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563 แชร์  
2 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2563 แชร์  
4 พ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2563 แชร์  
2 เม.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2563 แชร์  
31 มี.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563 แชร์  
2 มี.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
3 ก.พ. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2563 แชร์  
6 ม.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 แชร์  
6 ม.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2562 แชร์  
2 ธ.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2562 แชร์  
4 พ.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 แชร์  
2 ต.ค. 62รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
30 ก.ย. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562 แชร์  
1 ก.ค. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562 แชร์  
1 เม.ย. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ
เปลี่ยนภาษา