คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 57 คน

เยี่ยมชม 35,927 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 เม.ย. 64ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ จำนนวน ๑ คัน แชร์  
2 มี.ค. 64ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนนวน ๑ คัน แชร์  
8 ก.พ. 64ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ จำนนวน ๑ คัน แชร์  
18 ก.พ. 6318022563 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านกำนันสมพล คิ้วสุนทรเนตรถึงบริเวณศาลาประชาคม แชร์  
18 ก.พ. 6318022563 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 10 จำนวน 3 จุด  แชร์  
12 ก.พ. 6312022563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายจากบ้านนางสาวขนิษฐา วงศ์เครือยศ แชร์  
12 ก.พ. 6312022563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนายสายฝน จ้อยร่อย แชร์  
12 ก.พ. 6312022563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากถนน คสล.ถึงบ้านนายเสารื อินบางแพ แชร์  
12 ก.พ. 6312022563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายตุ๊ เมืองนก ถึงบ้านนางสาวดรุณี มณีรัตน์ แชร์  
7 ก.พ. 6307022563 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บริเวณหน้าโรงเรียนหนองไม้งาม  แชร์  
30 ม.ค. 6330012563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายจากถนนลาดยางถึงบ้านนายไสว เมืองนก แชร์  
30 ม.ค. 6330012563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายจากถนนลาดยางถึงบ้านนายนาม บัวทอง  แชร์  
30 ม.ค. 6330012563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายจากถนนลาดยางถึงบ้านนาายดี ทองอ่อน แชร์  
30 ม.ค. 6330012563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายไร่นางเกิด แซ่ลิ้ม ถึงบ้านนางสาวปราณี แซ่ลิ้ม แชร์  
3 ธ.ค. 6203122562 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช ม.8 จากบ้านนายสวิง เมืองนก ถึงใกล้คลองประปา แชร์  
3 ธ.ค. 6203122562 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช ม.6 เชื่อมต่อกับ ม.4  แชร์  
29 พ.ย. 6229112562 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 บริเวณบ้านนายโอภาส กิติธรรมาเสถียร  แชร์  
20 ก.ย. 62 20092562 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองไส้ไก่ด้วยแรงงานคน ม.10 บ้านหนองนกกระสา (20 ก.ย. 2562) แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา