เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.ทุ่งบัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding183 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไม้งาม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding142 เม.ย. 63
26032563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.ทุ่งบัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 4326 มี.ค. 63
24032563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไม้งาม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 4824 มี.ค. 63
23032563 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไม้งาม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding5123 มี.ค. 63
20032563 ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน ราคากลางและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.ทุ่งบัว 4420 มี.ค. 63
16032563 ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไม้งาม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding4816 มี.ค. 63
09032563 ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานแผ่)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไม้งาม309 มี.ค. 63
03032563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกและซ่อมแซม(คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 10 บริเวณบ้าน ผช.ชมจันทร์ ยังพะยอ293 มี.ค. 63
03032563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกและซ่อมแซม(คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 10 บริเวณบ้านนายนามทอง จ้อยร่อย 303 มี.ค. 63
24022563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายจากบ้านนางสาวขนิษฐา วงศ์เครือยศ 2724 ก.พ. 63
24022563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนายสายฝน จ้อยร่อย2724 ก.พ. 63
24022563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายจากถนน คสล.ถึงบ้านนายเสาร์ อินบางแพ3324 ก.พ. 63
24022563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายตุ๊ เมืองนก ถึงบ้านนางสาวดรุณี มณีรัตน์ 4124 ก.พ. 63
18022563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านกำนันสมพล คิ้วสุนทรเนตรถึงบริเวณศาลาประชาคม2718 ก.พ. 63
18022563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 10 จำนวน 3 จุด2718 ก.พ. 63
14022563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนางสาววัลภา จันทรานนท์ 4014 ก.พ. 63
14022563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 จากบ้านนางมลศิริ ชาญชานะถึงบ้านนายโรจนิล โรจน์วิรัตน์ 2514 ก.พ. 63
07022563 ประกาศผู้ชนะกากรเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม247 ก.พ. 63
05022563 ประกาศผู้ชนะกากรเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายจากถนนลาดยางถึงบ้านนายไสว เมืองนก245 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB