เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
26032563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.ทุ่งบัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2726 มี.ค. 63
24032563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไม้งาม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 3024 มี.ค. 63
23032563 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไม้งาม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding3223 มี.ค. 63
20032563 ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน ราคากลางและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.ทุ่งบัว 3020 มี.ค. 63
16032563 ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไม้งาม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding3316 มี.ค. 63
09032563 ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานแผ่)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไม้งาม189 มี.ค. 63
03032563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกและซ่อมแซม(คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 10 บริเวณบ้าน ผช.ชมจันทร์ ยังพะยอ193 มี.ค. 63
03032563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกและซ่อมแซม(คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 10 บริเวณบ้านนายนามทอง จ้อยร่อย 193 มี.ค. 63
24022563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายจากบ้านนางสาวขนิษฐา วงศ์เครือยศ 1824 ก.พ. 63
24022563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนายสายฝน จ้อยร่อย2024 ก.พ. 63
24022563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายจากถนน คสล.ถึงบ้านนายเสาร์ อินบางแพ2224 ก.พ. 63
24022563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายตุ๊ เมืองนก ถึงบ้านนางสาวดรุณี มณีรัตน์ 2624 ก.พ. 63
18022563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านกำนันสมพล คิ้วสุนทรเนตรถึงบริเวณศาลาประชาคม1918 ก.พ. 63
18022563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 10 จำนวน 3 จุด1818 ก.พ. 63
14022563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนางสาววัลภา จันทรานนท์ 2714 ก.พ. 63
14022563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 จากบ้านนางมลศิริ ชาญชานะถึงบ้านนายโรจนิล โรจน์วิรัตน์ 1514 ก.พ. 63
07022563 ประกาศผู้ชนะกากรเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม147 ก.พ. 63
05022563 ประกาศผู้ชนะกากรเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายจากถนนลาดยางถึงบ้านนายไสว เมืองนก145 ก.พ. 63
05022563 ประกาศผู้ชนะกากรเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายจากถนนลาดยางถึงบ้านนายนาม บัวทอง115 ก.พ. 63
05022563 ประกาศผู้ชนะกากรเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายจากถนนลาดยางถึงบ้านนายดี ทองอ่อน135 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB