คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 4,810 คน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

23 กุมภาพันธ์ 2564 9 ครั้ง อุทุมพร เจเถื่อน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ร่างประกาสรถน้ำครั้งที่ 3.pdf3.54 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา