คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 4,856 คน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน

16 กุมภาพันธ์ 2564 3 ครั้ง อุทุมพร เจเถื่อน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อรถน้ำ ครั้งที่ 3.pdf348.71 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา