คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 90 คน

เยี่ยมชม 9,298 คน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 ก.พ. 64ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน แชร์  
4 ม.ค. 64แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังในเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง แชร์  
28 ธ.ค. 63แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๖ เครื่อง  แชร์  
22 ธ.ค. 63แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน แชร์  
12 ก.พ. 63แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานแผ่) แชร์  
2 ต.ค. 62แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา