คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 35,907 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 ม.ค. 64การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร แชร์  
21 ม.ค. 64การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร แชร์  
21 ม.ค. 64การพัฒนาบุคลากร แชร์  
21 ม.ค. 64การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร แชร์  
21 ม.ค. 63การให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา