คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 79 คน

เยี่ยมชม 9,180 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 มิ.ย. 63027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
22 มิ.ย. 63025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
22 มิ.ย. 63028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แชร์  
22 มิ.ย. 63แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2561-2563 แชร์  
3 ต.ค. 62026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา