เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

วันที่ 8 ต.ค. 62 หมวดหมู่ แผนอัตรากำลัง 3 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
แชร์

เอกสารทั้งหมด 4 ชุด

1. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 3 (1)6.15 MB
2. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 3 (2)3.56 MB
3. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 3 (3)2.85 MB
4. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 3 (4)5.39 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

0.02s. 0.50MB