เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

วันที่ 18 มิ.ย. 61 หมวดหมู่ แผนอัตรากำลัง 3 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศใช้แผน 3 ปี ประจำปี 25612563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) (ครูผู้ดูแลเด็ก) คำสั่งจัดคนลงสู่ตำแหน่ง.pdf2.50 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

0.01s. 0.50MB