เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • คุณสันติ ธนผลเลิศ

  นายกอบต.ทุ่งบัว

 • คุณสมพงษ์ ทองดอนเหมือน

  รองนายกอบต.ทุ่งบัว

 • คุณทองคำ ทองมณโฑ

  รองนายกอบต.ทุ่งบัว

 • คุณเสริมศักดิ์ ธนผลเลิศ

  เลขานุการนายกอบต.ทุ่งบัว0.02s. 0.50MB