คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 24,560 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • คุณสันติ ธนผลเลิศ

  นายกอบต.ทุ่งบัว

 • คุณสมพงษ์ ทองดอนเหมือน

  รองนายกอบต.ทุ่งบัว

 • คุณทองคำ ทองมณโฑ

  รองนายกอบต.ทุ่งบัว

 • คุณเสริมศักดิ์ ธนผลเลิศ

  เลขานุการนายกอบต.ทุ่งบัว

เปลี่ยนภาษา