เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป3529 ต.ค. 63
ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป2426 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์288 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล19910 ก.ค. 63
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป7019 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป4115 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล9217 เม.ย. 63
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป4427 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง4324 ก.พ. 63
รับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตงั้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป446 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB