เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล16410 ก.ค. 63
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป3919 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป2315 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล7617 เม.ย. 63
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป3127 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2824 ก.พ. 63
รับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตงั้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป276 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB