เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PM 2.5426 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 426 ม.ค. 64
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงหนี้และข้อปฏิบัติในการทวงถามหนี้ที่ถูกต้องเหมาะสม326 ม.ค. 64
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป625 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป1518 ม.ค. 64
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2313 ม.ค. 64
ทำความรู้จักกับโควิด19 ผ่านแผ่นพับ2211 ม.ค. 64
ทำบุญปีใหม่ประจำปี 2564 อบต.ทุ่งบัว นำโดยนายกสันติ ธนผลเลิศ สมาชิกอบต. และพนักงานทุกคนร่วมกันทำบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่268 ม.ค. 64
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่1/2564 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมเป็นต้นไป274 ม.ค. 64
พระอธิการสมศักดิ์ อินโท เจ้าอาวาสวัดประชาราษฎร์บำรุง(วัดรางหมัน)มอบรูปหลวงปู่แผ้วเพื่อเป็นที่ระลึกอาคารหลังใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว204 ม.ค. 64
มาตรการป้องกันโควิด 192724 ธ.ค. 63
อัพเดตสถานการณ์โควิด193322 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการโควิด 193221 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป2518 ธ.ค. 63
กฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2116 ธ.ค. 63
สวัสดีปีใหม่ 25643216 ธ.ค. 63
ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ4316 ธ.ค. 63
ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ1816 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์แนวทาง ขั้นตอนการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การปฏิบัติภารกิจด้านคุณธรรม จริยธรรม และให้บริการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม2918 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน ชาวตำบลทุ่งบัว เรื่องโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2410 พ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB