คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 35,946 คน

ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 ต.ค. 63ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
26 ต.ค. 63ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
8 ต.ค. 63ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ แชร์  
10 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล แชร์  
19 มิ.ย. 63ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
15 มิ.ย. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
17 เม.ย. 63ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล แชร์  
27 ก.พ. 63ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
24 ก.พ. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
6 ก.พ. 63รับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตงั้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา