เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พ่นยาฆ่าเชื้อ และเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

แชร์

พ่นยาฆ่าเชื้อ และเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ณ สถานที่ทำการ อบต.ทุ่งบัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิยมธรรมวราราม รพสต.ต.ทุ่งบัว ตลาดนัดชุมชน และร้านค้าชุมชน ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB