เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แชร์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้พัฒนาช่องทางในการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ และเหตุด่วนสาธารณภัยผ่านอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสาธารณภัย การแจ้งเตือนเหตุด่วน รวมถึงสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนสามารถช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB