คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 210 คน

เยี่ยมชม 9,170 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • คุณสันติ ธนผลเลิศ

  นายกอบต.ทุ่งบัว

 • คุณสมพงษ์ ทองดอนเหมือน

  รองนายกอบต.ทุ่งบัว

 • คุณทองคำ ทองมณโฑ

  รองนายกอบต.ทุ่งบัว

 • คุณเสริมศักดิ์ ธนผลเลิศ

  เลขานุการนายกอบต.ทุ่งบัว

เปลี่ยนภาษา