คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 78 คน

เยี่ยมชม 4,829 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ก.พ. 64แผ่นพับนวัตกรรม กำจัดขยะเศษอาหารในครัวเรือน "ถังย่อยสลายเศษอาหาร แชร์  
8 ก.พ. 64แผ่นพับหนอนแมลงวันลาย เครื่องจักรมีชีวิต ผู้พิชิตขยะอินทรีย์ แชร์  
3 พ.ย. 63แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด แชร์  
1 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์การป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 แชร์  
9 ก.ย. 63แผ่นพับ-การลา ประจำเดือน กันยายน 2563 แชร์  
25 ส.ค. 63แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้ชิคุนกุนยา แชร์  
25 ส.ค. 63แผ่นพับ นวัตกรรมใบกะเพราปูนแดง แชร์  
19 ส.ค. 63แผ่นพับ การคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อม แชร์  
6 ส.ค. 63สื่อประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ New Normal แชร์  
6 ส.ค. 63แนวทางการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสู้ภัยโควิด 19 แชร์  
1 ส.ค. 63แผนพับ-พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 แชร์  
1 ก.ค. 63แผนพับ-ใช้ถุงผ้าแทนพลาสติก ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
1 มิ.ย. 63แผนพับ-พิษสุนัขบ้า ประจำเดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
1 พ.ค. 63แผ่นพับการคัดแยกขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 แชร์  
1 เม.ย. 63แผ่นพับจมน้ำ-ภัยร้าย-ใกล้ตัว ประจำเดือน เมษายน 2563 แชร์  
10 ม.ค. 63แผนพับ-ต่อต้านการทุจริต-สร้างจิตสำนึก ประจำเดือน มกราคม 2563 แชร์  
1 มี.ค. 62แผ่นพับงานป้องกันเพลิงไหม้ ประจำเดือน มีนาคม 2562 แชร์  
1 ก.พ. 62แผ่นพับ-ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 แชร์  
1 ธ.ค. 61แผ่นพับ-ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 แชร์  
1 พ.ย. 61แผนพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ
เปลี่ยนภาษา