คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 35,910 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 พ.ค. 64พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แชร์  
19 เม.ย. 64แผ่นพับเรื่องอันตรายจากการใช้ไฟ้า แชร์  
7 เม.ย. 64แผ่นพับเรื่องฝุ่นPM2.5 แชร์  
5 เม.ย. 64แผ่นพับเรื่องโรคเอดส์ แชร์  
29 มี.ค. 64แผ่นพับเรื่องวัคซีนป้องกันโควิด19 แชร์  
29 มี.ค. 64โปสเตอร์สิทธิผู้บริโภค แชร์  
11 มี.ค. 64แผ่นพับเรื่องโรคไข้เลือดออก แชร์  
11 มี.ค. 64แผ่นพับเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ แชร์  
11 มี.ค. 64แผ่นพับเรื่องโรคอิสุกอิใส แชร์  
18 ก.พ. 64แผ่นพับเรื่องการป้องกันอัคคีภัย แชร์  
9 ก.พ. 64แผ่นพับเรื่องภาษีที่ดิน แชร์  
8 ก.พ. 64แผ่นพับนวัตกรรม กำจัดขยะเศษอาหารในครัวเรือน "ถังย่อยสลายเศษอาหาร แชร์  
8 ก.พ. 64แผ่นพับหนอนแมลงวันลาย เครื่องจักรมีชีวิต ผู้พิชิตขยะอินทรีย์ แชร์  
21 ม.ค. 64แผ่นพับเรื่องโรคมือเท้าปาก แชร์  
18 ม.ค. 64แผ่นพับเรื่องโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส แชร์  
3 พ.ย. 63แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด แชร์  
1 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์การป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 แชร์  
9 ก.ย. 63แผ่นพับ-การลา ประจำเดือน กันยายน 2563 แชร์  
25 ส.ค. 63แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้ชิคุนกุนยา แชร์  
25 ส.ค. 63แผ่นพับ นวัตกรรมใบกะเพราปูนแดง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 35 รายการ
เปลี่ยนภาษา