เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม,อบต.ทุ่งบัว ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว

ตำบลทุ่งบัว
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
73140

โทรศัพท์ 034-997-064
โทรศัพท์ 034-102-204 (กองคลัง)
โทรสาร 034-102-229
อีเมล์ admin@thungbua.go.th

สายตรงนายก 087-7509999 หรือ 081-8515511


0.01s. 0.50MB