คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 86 คน

เยี่ยมชม 9,160 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว

  • ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
  • โทรศัพท์ 034-997-064 โทรสาร 034-102-229
    อีเมล์ admin@thungbua.go.th

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา