คุณสันติ ธนผลเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
087-7509999

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 35,908 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มิ.ย. 63แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แชร์  
20 ธ.ค. 62การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา